véna femoralis superficialis

Radiologicke nalezy

A. Popis normálního nálezu. vyšetření provedeno v předozadní a bočné projekci. lebka mezocefalického tvaru, kalva přiměřené šíře

Univerzita Palackého v Olomouci

často postižená varikozitou). Před ústím do v. femoralis se ještě připojují v. pudenda externa, v. epigastrica superficialis a v. circumflexa ilium superficialis. Na bérci se nacházejí 2 hlavní větve VSM: v. tibialis

Nejen pro studenty - Zdravotnický portál ...

Vylučovací systém. vylučovací systém reguluje chemické složení tělesných tekutin a to odstraňováním metabolických zplodin a reguluje vylučování vody ...

vena epigastrica superficialis | Velký lékařský slovník On-Line

lat. podkožní žíla provázející stejnojmennou tepnu na břišní stěnu, ústí do v. femoralis. Její spojky s vv. thoracoepigastricae patří ke kavokaválním spojkám

Vi. Sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP a...

délky graftu byly bypassy rozděleny na „dlouhé“ s proximální anastomózou na arteria femoralis communis nebo arteria femoralis superficialis (78 pacientů; 42,4 %) a „krátké“ grafty s.

Mp Q è. 4-2014 - pøíl. 2

AFP-arteria profunda femorális. VFS- vena femorális superficiális VCHGD- vředová choroba gastro duodena. VSP- véna saféna parva VZD- vazodilatační infuze

Ambulantní flebektomie se subingvinální ligaturou ...

Ambulantní flebektomie je metoda, která byla popsána a zavedena ve Švýcarsku dermatologem Robertem Mullerem v r. 1956 a záhy se dostala do Francie...

Jarolim.qxd

perinei superficialis. Tento sval bývá potře-. padně se použije cévní štěp z v. femoralis anastomozovaný na a. femoralis.

- váš online lékařský slovník - Detail hesla

1) Venae superficiales – vény probíhající nad fascia superficialis. Patří sem větve kmenových safén a větve odstupující z venae collaterales anteriores a posteriores a úseky vena saphena accessoria anterior a posterior, které mohou.

Seznam zkratek Nemocnice Podlesí a.s.

. lubální páteře) VAT- síněmi aktivovaná stimulace komor VB- vertebrobazalní VC- vitální kapacita plic VCI- vena cava inferior VCS- vena cava superior Vert.alg.sy.- vertebrogenní algický syndrom VFC- vena femorális.

10 Onemocnění žil a lymfatických cév | Specialni chirurgie | Page...

Otevřená ligatura Subfasciální disekci a ligaturu perforátorů poprvé popsal Linton v roce l938 jako metodu vhodnou k léčbě pokročilých stadií chronické venózní insuficience. Provedl ligaturu v. femoralis superficialis,striping celé VSM.

C1- Bachleda - Komb chir.a endo výkon v léeba ICHDK.a endo...

Na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně byla v červnu 2007 poprvé v ČR použita jako tepenná náhrada u pacienta s infikovanou cévní protézou autologní hluboká žíla z dolní končetiny. Vena femoralis superficialis byla.

youtube domina pervers vyšetření porno video