aritmetika binární soustavy

MAGEO - chatroom -₪₪₪ FYZIKA pro každého ₪₪₪ - volná ...

SRNKA [11.8.05 - 00:23] PEPEEK: ..tak proč už jste nevyrobil k tomu příslušnou matematiku ... Proč myslíte, že sem ji nevyrobil? Tady na Mageo je pro ...

Pohyblivá řádová čárka – Wikipedie

Ve výpočetní technice se pohyblivou řádovou čárkou nebo plovoucí řádovou čárkou rozumí způsob reprezentace čísel, která by byla moc malá nebo velká ...

absolventi>Katedra matematiky, FJFI,ČVUT v Praze

rok: 2015: zaměření: Matematické modelování: práce: Stabilizace videa v digitálních kamerách s elektronickou závěrkou / Video stabilization in digital ...

Sally / Programování C a C++ / Pole a ukazatele

Pole a ukazatele. Datové pole a řetězce; Vícerozměrná pole; Ukazatele a pole. Ukazatele na ukazatele; Datový typ pro indexaci pole; Načtení řetězce pomocí ...

Násobení matic I. — Sbírka úloh

Budeme postupovat podle definice součinu matic. Kdykoli máme určit součin dvou a více matic, je důležité nejprve ověřit proveditelnost tohoto úkonu.

Inverzní matice pomocí determinantu — Sbírka úloh

Při výpočtu inverzní matice pomocí determinantů budeme sledovat uvednou větu. To znamená. Vypočítáme \(\det A\) a na základě existence \((\det A)^{-1 ...

sylaby předmětů>Katedra matematiky, FJFI,ČVUT v Praze

Předmět: Algebra: 01ALG: Doc.RNDr. Mareš Jan CSc. 4+0 zk-4-Anotace: Po úvodu do teorie množin se v přednášce probírají standardní algebraické struktury ...

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Dofková, Ph.D. 2. Aritmetika 1P+2 Cv Zp, Zk p Prof. RNDr. Hanzel, CSc. ... binární relace na množině a jejich ... Soustavy lineárních rovnic a nerovnic.

MATEMATICKÉ POJMY

Stránky se snaží zmapovat nejen vznik a vývoj vesmíru, ale také vývoj participujících vědních oborů

Zbytek po dělení – Wikipedie

Zbytek po dělení nebo také modulo je početní operace související s operací celočíselného dělení. Například 7 / 3 = 2 se zbytkem 1.

youtube domina pervers vyšetření porno video